در کنار پیام هایی که در واتس اپ می فرستید تیک هایی مشاهده می کنید که هر یک معنا و مفهمی دارد:

— تیک های کنار پیام های واتس اپ چیست؟ - چی جوری  پیام با موفقیت ارسال شده است و اکنون پیام در سرور واتساپ است

— تیک های کنار پیام های واتس اپ چیست؟ - چی جوری  پیام با موفقیت به گوشی گیرنده رسیده است و در گوشی او ذخیره شده است اما هنور آن را ندیده است.

— تیک های کنار پیام های واتس اپ چیست؟ - چی جوری  گیرنده پیام ارسالی شما را خوانده است. و یا صفحه چت شما را باز کرده است.

در گروه ها، تیک دوم زمانی ظاهر می شود که تمام اعضای گروه پیاک شما را دریافت کرده باشند. دو تیک آبی نیز زمانی ظاهر می شود که تمام اعضای گروه پیام شما را خوانده باشند.

صفحه اطلاعات پیام نمایش می دهد که چه کسی پیام شما را دیده است و در چه زمانی.

مورد صفحه اطلاعات پیام درباید روی پیام دست خود را نگه دارید تا ان پیام انتخاب شود و سپس در قسمت بالایی صفحه چت دکمه ای به علامت ! وحود دارد آن را بزنید تا اطلاعات این پیام را مشاهده کنید.

اگر شما فقط یک تیک پس از ارسال پیام هایتان می بینید ، هیچ چیزی در مورد گوشی شما و یا واتس اپ اشتباه نیست. دلایل متعددی وجود دارد که ممکن است این اتفاق بیفتد. و در واقع پیام شما به دست گیرنده نرسد. از جملع این دلایل:

— ممکن است گوشی گیرنده خاموش باشد

— ممکن است یک مشکل در ارتباط اینرنتی فرد گیرنده وجود دارد

— ممکن است NOTIFICATION ( ناتیفیکیشن ، هشدارها ) در گوشی گیرنده غیرفعال است.این اتفاق برای گیرنده هایی با گوشی iPhone زیاد می افتد. و وقتی گیرنده واتس اپ را باز کند ، پیام به او خواهد رسید و آنگاه تیک دوم برای شما نمایش داده می شود.

خلاصه اینکه بر سر این موضوعات دعوا راه نیاندازید!!

— ممکن است گیرنده شما را بلاک کرده باشد. که میتوانید به مقاله چگونه بفهمیم بلاک شده ایم مراجعه کنید.

درباره نویسنده

سید حامد موسوی

مهندس برق - مخابرات و در زمینه های طراحی مدارت الکترونیکی ، مخابراتی، برنامه نویسی چند رسانه ای ، طراحی وب ، اندروید ، نریشن و گرافیک فعالیت دارم.

متن نظر