برخی از افرادهستند که پیش نمایس دکمه های کیبورد آیفون برایشان آزاردهنده است و تریجح می دهند که این گزینه برایشان فعال نباشد.


برای غیر فعال کردن پاپ آپ کیبورد در iOS 9 با ما همراه باشید.

به تنظیمات بروید.

خاموش کردن پیش نمایش دکمه ها در آیفون - چی جوری

وارد بخش General شوید.

خاموش کردن پیش نمایش دکمه ها در آیفون - چی جوری

به قسمت Keyboard بروید.

تنظیمات کیبورد اپل
 - چی جوری

در قسمت کیبورد گزینه های آن را می بینید.

برای غیر فعال کریدن پیش نمایش کیبورد بر روی گزینه Character Preview ضربه بزنید.

خاموش کردن پیش نمایش دکمه ها در آیفون - چی جوری

حالا اگر به قسمتی برای تایپ کردن بروید، می بینید که دیگر پیش نمایشی از دکمه های کیبورد به شما نشان داده نمی شود.

 

درباره نویسنده

امیرحسین

برای آنچه که اعتقاد دارید،
ایستادگی کنید،حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد
>>آلبر کامو<<

متن نظر