باتری موبایل ها و تبلت ها یکی از قطعات حساس این دستگاه ها هستند که اگر کمی حواستان به آنها نباشد خراب می شوند.


 

خراب شدن باتری موبایل یا بصورت نرم افزاری معلوم می شود یا بصورت سخت افزاری.

تشخیص نرم افزاری :

در صفحه شماره گیری گوشی خود کد *#*#۴۶۳۶#*#* را بزنید و با رفتن به بخش باتری از سلامت یا خرابی گوشی خود مطلع شوید.

کد های مخفی برای اندروید
 - چی جوری

تشخیص سخت افزاری:

در صورت فاسد شدن باتری اگر باتری گوشی را در دست بگیرید به طور واضح می توانید ببینید که باد کرده است این تشخیص برای تمامی گوشی ها قابل رویت نیست چون امروزه اکثر گوشی ها قابلیت برداشتن باتری را ندارند و شما باتری را مشاهد نمی کنید

 

درباره نویسنده

امیرحسین

برای آنچه که اعتقاد دارید،
ایستادگی کنید،حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد
>>آلبر کامو<<

متن نظر