در این درس به برخی از مهم ترین توابع کار با String ها و یا رشته ها می پردازیم. چگونه رشته ها را به هم بچسبانیم و یا از هم جدا کنیم!! چگونه جستجو کنیم و …

در درس متغیر ها کمی با مقوله رشته ها آشنا شده اید، در این درس به طور اختصاصی به آن خواهیم پرداخت.

این مطلب از سری آموزش های اکسل موجود در سایت “چی جوری؟!” است، برای مشاهده دروس بعدی اینجا( آموزش کامل اکسل ) کلیک کنید.

مجددا از مثال کامندنویسی برای دکمه(button) که در درس های ابتدایی به آن پرداختیم، استفاده می کنیم.

چسباندن دو رشته متن در VBA

شما به راحتی و با استفاده از عملگر (اپراتور) & دو رشته یا چند رشته را به یکدیگر بچسبانید.

کد زیر را برای کلیک روی دکمه بنویسید تا خروجی آن را مشاهده کنیم:

 Dim text1 As String, text2 As String
text1 = "Hi"
text2 = "Tim"

MsgBox text1 & " " & text2

خروجی کلیک بر روی دکمه:

کار با رشته ها در اسکریپت نویسی اکسل - چی جوری

برای ایجاد فاصله بین دو کلمه از ” ” استفاده کردیم! یک رشته حاوی کاراکتر Space…

تابع Left و برش رشته در VBA

با استفاده از تابع Left به راحتی از سمت چپ یک رشته به تعداد دلخواه کاراکتر جدا کنید، به مثال زیر دقت کنید:

Dim text As String
text = "example text"

MsgBox Left(text, 4)

نتیجه کار جدا شدن ۴ کاراکتر از سمت چپ خواهد بود :

کار با رشته ها در اسکریپت نویسی اکسل - چی جوری

تابع Right و برش رشته در VBA

این تابع نیز مانند تابع Left بوده و فقط با این تفاوت که از سمت راست رشته اقدام به جدا سازی خواهد نمود.

MsgBox Right("example text", 2)

کار با رشته ها در اسکریپت نویسی اکسل - چی جوری

تابع Mid و برش رشته در VBA

این تابع در واقع از توابع substring است که زیر مجموعه یک رشته را برش داده و به شما خواهد داد، فقط باید نقطه ی شروع را به تابع بدهید و بعد بگویید به چه طولی میخواهید برش دهد، مثلا در این مثال ما میخواهیم از نقطه ۹ به طول ۲ کاکتر برش دهیم:

MsgBox Mid("example text", 9, 2)

خروجی:

کار با رشته ها در اسکریپت نویسی اکسل - چی جوری

شماره کاراکتر ها در عبارت example text:

e1 x2 a3 m4 p5 l6 e7  ۸ t9 e10 x11 t12

کاراکتر شماره ۸ یک فضای خالی یا Space بوده و کاراکتر شماره ۹ حاوی مقدار t بوده و از آن کاراکتر به طول ۲ کاراکتر جدا کرده ایم.

گرفتن طول یک رشته در VBA

با استفاده از تابع Len می توان طول کاراکتر های یک رشته را بدست آورد.

MsgBox Len("example text")

خروجی:

کار با رشته ها در اسکریپت نویسی اکسل - چی جوری

جستجو در رشته ها VBA

برای یافتن موقعیت (یا شماره کاراکتر) یک رشته در یک رشته یدیگر از تابع Instr استفاده می کنیم:

MsgBox Instr("example text", "am")

خروجی:

کار با رشته ها در اسکریپت نویسی اکسل - چی جوری

عبارت am از نقطه ۳ در رشته example text شروع شده است

درباره نویسنده

سید حامد موسوی

مهندس برق - مخابرات و در زمینه های طراحی مدارت الکترونیکی ، مخابراتی، برنامه نویسی چند رسانه ای ، طراحی وب ، اندروید ، نریشن و گرافیک فعالیت دارم.

متن نظر