در این فصل در مورد توابع round در اکسل حبت خواهیم کرد، سه تابع که در زمینه رند کردن در اکسل استفاده می شوند ROUND, ROUNDUP و ROUNDDOWN هستند که شرح هر یک از آن ها می پردازیم

این مطلب از سری آموزش های اکسل موجود در سایت “چی جوری؟!” است، برای مشاهده دروس بعدی اینجا( آموزش کامل اکسل ) کلیک کنید. 

قبل از شروع باید توجه داشته باشید که در یکی از قبلیت های اکل این موضوع گنجانده شده که به شما اختیار میدهد چقدر از از اعشار یک عدد را به نمایش بگزارید، با استفاده از Decimal Places میتوانید خود عدد را تغییر ندهید و نمایش آن را با فرمت دهید خانه ساده کنید تا اعشار آن نمایش نیابند، اما در اینجا شما با توابع رند میتوانید عدد را رند کنید به صورتی مقدار واقعی آن تغییر کند.

تابع Round در اکسل

این تابع از دو آرگمان تشکیل شده است،در آرگمان اول عدد مربوطه که میخواهیم رند شود را وارد می نماییم. و در آرگمان دوم هم میزان رند شدن آن تا چند رقم اعشار را وارد می کنیم.

عدد زیر را تا دو رقم رند کرده ایم:

آموزش اکسل – توابع Round در اکسل - چی جوری

دقت داشته باشید که در این تابع رقم های ۱و۲و۳و۴ به سمت پایین رند میکند، یعنی ۲.۱,۲.۲,۲.۳,۲.۴ مقداری برابر ۲ به خود می گیرند و رقم های ۵و۶و۷و۸و۹ به سمت بالا رند می شوند، مانند تصویر بالا که رقم ۶ باعث شد ۷۲ به ۷۳ تبدیل شود.

می توانید عدد رند با صفر رقم اعشار ایجاد کنید:

آموزش اکسل – توابع Round در اکسل - چی جوری

می توانید نزدیک ترین مضرب ۱۰ را بیابید اگر مقدار رقم اعشار را -۱ بگزارید:

آموزش اکسل – توابع Round در اکسل - چی جوری

و یا نزدیک ترین مضرب ۱۰۰:

آموزش اکسل – توابع Round در اکسل - چی جوری

 

تابع ROUNDUP در اکسل

با این تابع عملیات رند کردن همیشه به سمت رقم بعدی انجام میشود(البته به غیر از صفر!) و به مثبت یا منفی بودن رقم هم کار ندارد. در این مثال از تابع میخواهیم عملیات رند سازی با ۲ رقم اعشار انجام شود

آموزش اکسل – توابع Round در اکسل - چی جوری آموزش اکسل – توابع Round در اکسل - چی جوری

تابع ROUNDDOWN در اکسل

این تابع نیز مانند تابع بالا بوده با این تفاوت که عدد را به سمت پایین (رقم قبلی) رند می کنید، در این مثال از تابع میخواهیم که عملیات رند سازی را با ۰ رقم اعشار انجام دهد.

آموزش اکسل – توابع Round در اکسل - چی جوری آموزش اکسل – توابع Round در اکسل - چی جوری

درباره نویسنده

سید حامد موسوی

مهندس برق - مخابرات و در زمینه های طراحی مدارت الکترونیکی ، مخابراتی، برنامه نویسی چند رسانه ای ، طراحی وب ، اندروید ، نریشن و گرافیک فعالیت دارم.

متن نظر