این مطلب از سری آموزش های اکسل موجود در سایت “چی جوری؟!” است، برای مشاهده دروس بعدی اینجا( آموزش کامل اکسل ) کلیک کنید.

 

برای نمایش کاربرد توابع محبوب مالی در اکسل ما یک مثال را در نظر گرفته ایم، یک وام ۲۴۰ قسطی به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ دلار و با سود سالیانه ۶ درصد که در ماه می شود ، ۰.۵ درصد و ارزش آینده(fv)=0 !! به این معنی که در آینده این هدف را دنبال میکنیم که این پول صفر شود! یعنی تمام قسط ها پرداخت شود و بدهیی نداشته باشیم! پس در نتیجه ارزش حال(pv) این وام همان ۱۵۰۰۰۰ دلار می باشد.

 

تابع PMT در اکسل

مانند شکل زیر همه اطلاعات را وارد کنید.

آموزش اکسل – توابع اقتصادی در اکسل - چی جوری

دقت کنید که fv ارزش آتی هست! و ما میخواهیم این آرزش در آینده صفر شود!! یعنی قسطامون تموم بشه! مقدار پول ۱۵۰۰۰۰ هست که در pv یا ارزش فعلی باید بگزاریمش و Nper هم تعداد اقساط است که ۲۴۰ ماه یا ۲۰ سال می باشد، و صود ماهیانه نیز ۰.۵۰ می باشد، حال با تابع PMT قسط هر ماه را محاسبه می کنیم.

آموزش اکسل – توابع اقتصادی در اکسل - چی جوری

تابع Rate در اکسل

می توانید جور دیگر عمل کنید، مقادیر دیگر و حتی مبلغ هر قسط را نیز وارد کنید و از اکسل بخواهید سود این وام را به شما بگوید. برای ان کار باید از تابع rate استفاده کنید و آرگومان های آن را مانند تصویر پر کنید:

آموزش اکسل – توابع اقتصادی در اکسل - چی جوری

تابع Nper در اکسل

اگر مقادیر صود، مقدار هر قسط ، مبلغ کل وام ، و آرش آینده (۰) را داشته باشید می توانید با تایع Nper تعداد قسط ها را بدست آورید.

آموزش اکسل – توابع اقتصادی در اکسل - چی جوری

نگاه کنید که اگر مبلغ ماهانه ای که باید پرداخت کنیم را زیاد کنیم چه رخ میدهد:

آموزش اکسل – توابع اقتصادی در اکسل - چی جوری

قسط ها ۹۰ ماهه تمام می شوندو  جون ماه آخر مبلغ قسط کمتر از مبلغ وارده است به ۹۰ نرسیده است

تابع pv در اکسل

این تابع با گرفتن سود و تعداد قسط و مبلغ هر کدام و ارزش آینده و … ارزش فعلی یا همان مبلغ وام را به شما میدهد.

آموزش اکسل – توابع اقتصادی در اکسل - چی جوری

تابع fv در اکسل

اگر تعداد قسط، مبلغ هر یک، و مبلغ اولیه و درصد سود را به این تابع بدهید آن مقدار باقی مانده را به شما میدهد.

آموزش اکسل – توابع اقتصادی در اکسل - چی جوری

باقی مانده قسط بعد از ۲۴۰ پرداخت صفر شد!

اما اگر ماهی ۱۰۰۰ دلار پرداخت میکرد! بعد از ۲۴۰ پرداخت همچنان حدود ۳۴۰۰۰ دلار بدهکار بودثطزثم

آموزش اکسل – توابع اقتصادی در اکسل - چی جوری

 

 

درباره نویسنده

سید حامد موسوی

مهندس برق - مخابرات و در زمینه های طراحی مدارت الکترونیکی ، مخابراتی، برنامه نویسی چند رسانه ای ، طراحی وب ، اندروید ، نریشن و گرافیک فعالیت دارم.

متن نظر