ابزار Data table آنالیز کلی فرایند شما را به ازای ورودی های مختلف به شما نشان میدهد! تا به راحتی تصمیم گیری و هدف گزاری داشته باشید

این مطلب از سری آموزش های اکسل موجود در سایت “چی جوری؟!” است، برای مشاهده دروس بعدی اینجا( آموزش کامل اکسل ) کلیک کنید. 

 

در مطلب قبل در رابطه با سناریو ها و goal seek ها در اسکل با شما صحبت کردیم و مثال یک کتاب فروشی را برای شما مطرح کردیم! این جا هم همان مثال را ادامه میدهیم:

فرض کنید یک کتابفروشی با ۱۰۰ کتاب دارید که ۶۰ درصد کتاب ها با سود ۵۰ دلار و ۴۰ درصد باقی مانده با سود ۲۰ دلار هستند و میخواهیم سود کل خود را در حالت های مختلف مشاهده کنید، فرمولی ساده نوشته شده تا سود فروش شما در خانه نارنجی رنگ نمایش داده شود. اگر اطلاعات بیشتری از این مثال میخواهید به جلسه قبل مراجعه کنید

ابزار Data Tables

شما با استفاده از این ابزار درخواست ساخت یک جدول میدهید و میخواهید به ازای سطر و ستون های این جدول که هر یک تماینده یک مقدار هستند خروجی ها را مشخص کنید

خانه B12 را انتخاب کنید و آن را به خانه نارنجی رنگ متصل کنید، یعنی درون آن بنویسید =D10

در ستون a شروع به نوشتن درصد های دلخواه کنید!

سپس مطابق شکل A12:B17 را انتخاب کنید

مقایسه خروجی های مختلف در اکسل (Data Table) - چی جوری

مطابق شکل روی Data Table کلیک کنید:

مقایسه خروجی های مختلف در اکسل (Data Table) - چی جوری

پنجره باز شده دو پارامتر میخواد!

مقایسه خروجی های مختلف در اکسل (Data Table) - چی جوری

از آنجایی که شما درخواست ساخت یک جدول دادید. این جدول سطر هایی دارد و ستون هایی هم دارد! از آنجایی که جدول ما یک بعدی است به سر ستون های آن کار نداریم و فقط از اکسل میخواهیم به ازای ستون اول جدول(یعنی سر ردیف ها) خروج را به ما بدهد!

از اکسل میخواهیم مقادیری که در ستون اول جدول وارد کرده ایم را درون C4 قرار دهد و خروج را به ما نشان دهد! اما خروجی چیست؟!؟ کدام خروجی!! همان چیزی که در خانه B12 گذاشتیم!! به عنوان سر ستون! اکسل خودش اتوماتیک مقادیر هر ردیف را در C4 قرار میدهد و میبینید سر ستون چه تغییر میکند و آن را رو بروی هر ردیف می نویسد!

مقایسه خروجی های مختلف در اکسل (Data Table) - چی جوری

جدول دو بعدی

خب ما میتوانید کار را توسعه داده و از سطر و ستون خود در Data Table استفاده کنیم! در سطر ها درصد کتاب های گران را تغییر میدادیم و حالا در ستون ها میخواهیم میزان سود کتاب های گران را تغییر دهیم و به صورت دو بعدی آنالیز کنیم!

اینبار باید خانه A12 را به خانه نارنجی رنگ وصل کنیم! چرا A12 ؟ چون این خانه طلاقی بین سطر ها و ستون های جدول ماست و اکسل مبنای خروجی را آن خانه میداند و با قرار دادن مقادیر سطر و ستون در خانه هایی که ما به او می گوییم مقدار خانه A12 را آنالیز میکند و در جدول قرار می دهد.

رنج دلخواه را پس از نوشتن مقادیر سطر و ستون انتخاب میکنیم و مطابق قبل عمل میکنیم:

مقایسه خروجی های مختلف در اکسل (Data Table) - چی جوری

اینبار در پنجره باز شده باید معرفی کنیم که هر کدام از ستون ها و هر کدام از ردیف ها جای چه خانه ای قرار بگیرد تا خروجی A12 آنالیز شود

مقایسه خروجی های مختلف در اکسل (Data Table) - چی جوری

ستون اول جدول را درون خانه C4 میریزیم و ردیف اول جدول (یا همان سر ستون ها را ) درون خانه D7 که میزان سود کتاب های گران بود می ریزیم

خروجی به صورت زیر است:

مقایسه خروجی های مختلف در اکسل (Data Table) - چی جوری

 

عنوان های مرتبط:

آنالیز اطلاعات در جدول

بررسی حالت های مختلف یک فرمول در اکسل

تصمیم گیری با what-if analysis

مقایسه ی خروجی های تابع در جدول

درباره نویسنده

سید حامد موسوی

مهندس برق - مخابرات و در زمینه های طراحی مدارت الکترونیکی ، مخابراتی، برنامه نویسی چند رسانه ای ، طراحی وب ، اندروید ، نریشن و گرافیک فعالیت دارم.

متن نظر