برای یک فرمول نویس شناختن آدرس دهی ها به صورت relative، absolute و Mixed بسیار مهم و گاهی حیاتی است، این نوع از آدرس دهی ها تفاوت خود را در هنگامی که فرمول ها را در خانه ها تکرار میکنیم نشان میدهد.

این مطلب از سری آموزش های اکسل موجود در سایت “چی جوری؟!” است، برای مشاهده دروس بعدی اینجا( آموزش کامل اکسل ) کلیک کنید.

آدرس دهی نسبی

بصورت پیش فرض اکسل از relative reference یا آدرس دهی نسبی استفاده می کند، به خانه D2 در شکل زیر نگاه کنید، در این خانه به خانه های C2وB2 آدرس دهی شده است و هر دوی این آدرس ها نسبی یا realative هستند.

آموزش اکسل – انواع آدرس دهی به خانه های جدول - چی جوری

خانه D2 را انتخاب کنید در گوشه های پایینی این خانه (چپ یا راست بودن آن بسته به فایل شما دارد) باید قسمتی را پر رنگ تر ببنید یعنی حاشیه ی مشکی رنگی که دور خانه ات در یک گوشه پر رنگ تر شده آن را گرفته و  تا ردیف ۵ به سمت پایین بکشید. (آموزش درگ در اکسل)

آموزش اکسل – انواع آدرس دهی به خانه های جدول - چی جوری

به خانه D5 بروید! ملاحضه می کنید که فرمول عیناً کپی نشد! و B و C نیز ردیف هایشان تغییر کرد! اکسل فهمید که  منظور شما چیست! اما همیشه منظور شما این نیست!! شاید بخواهید همیشه D2+C2 شود و در هر خانه ای که خواستید ریخته شود.

در واقع هر خانه حاصل جمع خانه های بقلی خود شده است!

آدرس دهی مطلق(Absolute)

در عکس زیر به فرمول درون E3 دقت نمایید.

برای آدرس دهی مطلق به خانه H3 باید از علامت $ استفاده کنیم، پیش اس نام ستون و پیش از نام ردیف $ میگزاریم

آموزش اکسل – انواع آدرس دهی به خانه های جدول - چی جوری

حال اگر با درگ کردن خانه E3 را به E4 و E5 وE6 ببریم C تغییر میکند اما H3 ثابت میماند!

آموزش اکسل – انواع آدرس دهی به خانه های جدول - چی جوری

وقتی شما به سمت پایین درگ میکنید، ستون شما ثابت است اما ردیف ها تغییر میکند. پس اگر در خانه ای آدرس دهی به صورت H3 داشته باشید با پایین کشیدن به صورت H4 در می آید ، اما اگر به سمت چپ بکشید چون ستون تغییر کرده به صورت I3 در می آمد!

اگر میخواهید چیزی تغییر نکن قبل آن $ بگزارید!! تابه آدرس دهی میکس برسید!

آدرس دهی میکس یا ترکیبی

در این روش ما حالت های مطلف و نسبی را ترکیب میکنیم

به F2  نگاه کنید.

آموزش اکسل – انواع آدرس دهی به خانه های جدول - چی جوری

میخواهیم این فرمول را به خانه ی دیگری ببریم با درگ کردن! چون آدرس دهی نسبی است به صورت زیر در می آید:

آموزش اکسل – انواع آدرس دهی به خانه های جدول - چی جوری

دیدید چه اتفاقی افتاد، در مورد خانه B6 به درستی به C6 تبدیل شد اما ما با خانه C2 کاری نداریم و باید همان B2 باقی می ماند و در تمام ماه ها قیمت جنس ثابت است.

به این صورت تغییر می دهیم:

آموزش اکسل – انواع آدرس دهی به خانه های جدول - چی جوری

پشت B یک $ گزاشتیم این یعنی در هنگامی که به سمت چپ یا راست برای کپی کردن درگ میکنیم مقدار B ثابت باشد اما در همان متن آبی رنگ پشت ۲ چیزی نزاشتیم و اگر به سمت پایین بکشیم ۲ به ۳ تبدیل می شود

در نوشته سبز رنگ پشت ۶ یک $ گزاشتیم تا وقتی به سمت پایین کشیده می شود به ۷ و… تبدیل نشود، و پشت B سبز رنگ چیزی نیت و اگر به راست و چپ درگ شود به C و D و… تبدیل می شود…

موفق باشید

درباره نویسنده

سید حامد موسوی

مهندس برق - مخابرات و در زمینه های طراحی مدارت الکترونیکی ، مخابراتی، برنامه نویسی چند رسانه ای ، طراحی وب ، اندروید ، نریشن و گرافیک فعالیت دارم.

متن نظر