بعد از جایگذاری قطعات در صفحه ی PCB شاید مشاهده کنید که یک قطعه دارای فوت پرینت (Footprint) بزرگ و یا متفاوتی با قطعه شما می باشد و باید تعویض شود.

 

  • ما فرض می کنیم که فوت پرینت خازن باید تعویض شود.  بر روی خازن دابل کلیک کنید تا پنجره Component باز شود.
  • در بخش فوت پرینت، شما بخش نام را مشاهده خواهید کرد که عبارت RAD-0.3 درون آن قرار دارد. برای تغییر فوت پرینت بر روی گزینه ی در جلوی فیلد نام کلیک کنیدتا پنجره ی Browse Libraries برای شما باز شود.

  • در پنجره ی Browse Libraries در بخش Libraries گزینه ی Miscellaneous Devices.IntLib را انتخاب کنید.
  • برای مشاهده ی فوت پرینت (Footprint) های خازن ها عبارت rad را در بخش Mask بنویسید.

  • RAD-0.1 گزینه ی مناسبی برای قطعه ای که ما می خواهیم  کار کنیم می باشد، پس از انتخاب بر روی OK کلیک می کنیم تا پنجره ی Browse Libraries بسته شود و برای بسته شدن و اعمال تنظیمات صفحه Component نیز بر روی OK کلیک می کنیم. مشاهده می کنیم که خازن شکل جدید به خود گرفته است.
  • همین مراحل را برای خازن دیگر نیز انجام دهید.
  • بار دیگر موقعیت خازن ها را تنظیم کنید.
  • PCB را ذخیره کنید.
  • برد شما حالا باید شبیه شکل زیر شده باشد.

 

درباره نویسنده

امیرحسین

برای آنچه که اعتقاد دارید،
ایستادگی کنید،حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد
>>آلبر کامو<<

متن نظر