در آیفون قابلیت پنهای وجود دارد که شاید همه آن را نفوذ به حریم شخصی بدانند. در این قابلیت پنهان گوشی شما بیشترین مکان هایی را که شما معمولا در آن حضور پیدا می کنید را درون خود ثبت می کند و در تاریخچه ای آن را نگه میدارد. برای مثال مطئنن اگر به قسمت تاریخچه این قابلیت بروید موقعیت خانه، محل کار و یا دانشگاه شما ثبت شده است چون شما در اکثر مواقع در یکی از این مکان ها حضور دارید.


از قسمت تنظیمات (Settings) به بخش دسترسی (Privacy) بروید.

متوقف کردن دنبال کننده موقعیت (Track Location) شما در iPhone - چی جوری

در منوی دسترسی (Privacy) به خدمات موقعیت (Location Services) بروید.

متوقف کردن دنبال کننده موقعیت (Track Location) شما در iPhone - چی جوری

در بخش خدمات سرویس (Location Services) شما قابلت های مفیدی را مشاهده خواهید کرد که پیش از این احتمالا ندیده بودید. شما میتوانید این خدمات را به کل خاموش کنید یا برای نرم افزار خاصی آن را غیرفعال کنید.

متوقف کردن دنبال کننده موقعیت (Track Location) شما در iPhone - چی جوری

به ادامه مسیر می رویم! برای خاموش کردن دنبال کننده موقعیت های مکانی شما در آیفون در منوی خدمات موقعیت ها (Location Services) به خدمات سیستمی (System Services) بروید.

متوقف کردن دنبال کننده موقعیت (Track Location) شما در iPhone - چی جوری

در قسمت خدمات سیستمی (System Services) واردگزینه بیشترین موقعیت مکانی تکرار شده (Frequent Locations) بروید.

متوقف کردن دنبال کننده موقعیت (Track Location) شما در iPhone - چی جوری

در بخش یشترین موقعیت مکانی تکرار شده () شما تارخچه ای از موقعیت مکانی های خود را می توانید مشاهده کنید. شما می توانید این موقعیت مکانی ها را پاک کنید.اگر این تاریخچه را بخوبی مشاهده کنید می بینید که جاهایی که شما بیشترین رففت و آمد را در آنجا داشته اید برای شما مشخص کرده است.

با خاموش کردن این گزینه هم دیگر موقعیت های مکانی شما را در هیچ کجاا ثبت نمی کند.

متوقف کردن دنبال کننده موقعیت (Track Location) شما در iPhone - چی جوری

درباره نویسنده

امیرحسین

برای آنچه که اعتقاد دارید،
ایستادگی کنید،حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد
>>آلبر کامو<<

متن نظر