وسط چین کردن متن:

۱- فاصله ی بین  ( >><< ) را کپی کنید(دقت کنید که فقط باید فاصله هار را کپی کنید). این فاصله ها فاصله های خاصی هستند که برای وسط چین کردن متن بیو باید از این فواصل استفاده کنید.(خودتان فاصله اضافه نکنید این فاصله های خاص را چندبار بچسبانید و سپس آنقدر پاک کنید تا به حالت دلخواه برسید)

>>⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀<<

 2 – به قسمت ویرایش متن بیو بروید، و قبل از نوشتن هر متنی، فاصله هایی را که کپی کرده اید را قرار دهید.مطئننا هرکسی با دیگری از نظر طول تفاوت دارد. پس از قرار دادن فاصله ها با اضافه کردن دستی فاصله(یا کم کردن) متن خود را در وسط قرار دهید.

قرار دادن متن در بیو
 - چی جوری

۳ – همانطور که می بینید اگر از گوشی به پیج ما بروید وسط چین بودن و فونت چی جوری را می توانید مشاهده کنید.

فونت های اینستاگرام - چی جوری

نکته ۱ : دقت داشته باشید برای سهولت کار باید از طریق وب سایت اینستاگرام داخل حساب خود شوید و این تغییرات را از آنجا وارد کنید.

نکته ۲ : قرار دادن فونت برای متن تنها در iOS (آیفون) نشان داده می شود و در تلفن های اندروید بصورت متنی ناخوانا در می آید.

قرار دادن متن در بیو
 - چی جوری

 

 

 

 

 

درباره نویسنده

امیرحسین

برای آنچه که اعتقاد دارید،
ایستادگی کنید،حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد
>>آلبر کامو<<