برنامه های اجتماعی مانند اینستاگرام جای خود را در زندگی افراد باز می کنند. اینستاگرام خود را وابسته به برنامه ی موبایل می داند و تنها برنامه ی رسمی که برای نسخه ویندوز معرفی شده تنها قابلیت هایی را به شما می دهد که سایت اینستاگرام می دهد. سوال اصلی این است که اگر کسی بخواهد با سیستم (مک یا ویندوز) با اینستاگرام کار کند چطور می تواند و ابزار این کار چیست ؟

درباره نویسنده

امیرحسین

هیچ چیز در دنیا ارزش آن را ندارد که انسان ،
ازآنچه دوست دارد دست بکشد !
>>آلبر کامو<<

متن نظر