برنامه های اجتماعی مانند اینستاگرام جای خود را در زندگی افراد باز می کنند. اینستاگرام خود را وابسته به برنامه ی موبایل می داند و تنها برنامه ی رسمی که برای نسخه ویندوز معرفی شده تنها قابلیت هایی را به شما می دهد که سایت اینستاگرام می دهد. سوال اصلی این است که اگر کسی بخواهد با سیستم (مک یا ویندوز) با اینستاگرام کار کند چطور می تواند و ابزار این کار چیست ؟

درباره نویسنده

امیرحسین

برای آنچه که اعتقاد دارید،
ایستادگی کنید،حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد
>>آلبر کامو<<

متن نظر