اگر در هنگام پست کردن در اینتساگرام باشید و به هردلیلی از اینکار منصرف شوید، می توانید آن را بصورت پیش نویس ذخیره کنید، تا بعدا برای پست کردن به آن مراجعه کنید. اما اگر بعدا با از پست کردن آن بطور کامل پشیمان شدید، ما به شما خواهیم گفت چگونه آن را پاک کنید.


 

 

برنامه ی اینستاگرام را باز کنید و اقدام به پست کردن یک عکس کنید. در بالای تمام عکس ها (all photos) شما بخش پیش نویس (Drafts section) را دارید. اگر قصد پست کردن این عکس را دارید، انتخابش کنید، در غیر اینصورت برای پاک کردن این پست بر روی مدیریت (Manage) ضربه بزنید.

پاک کردن پیش نویس (Drafts) در اینستاگرام - چی جوری

بر روی ویرایش (Edit) ضربه بزنید.

پاک کردن پیش نویس اینستاگرام
 - چی جوری پاک کردن پست در اینستاگرام
 - چی جوری

عکسی را که قصد پاک کردن دارید انتخاب کنید و سپس سپس گزینه ی دورانداختن (Discard) را لمس کنید.

حذف پیش نویس اینستاگرام - چی جوری پاک کردن پیش نویس (Drafts) در اینستاگرام - چی جوری

 

 

 

درباره نویسنده

امیرحسین

برای آنچه که اعتقاد دارید،
ایستادگی کنید،حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد
>>آلبر کامو<<

متن نظر