اگر به دنبال خرید گوشی هستید و بین انبوهی از پرچمداران شرکت های مختلف گیج شدید بهتر است قبل از اقدام گوشی های مورد نظر خود را از نظر پردازش به چالش بکشید.

درباره نویسنده

امیرحسین

برای آنچه که اعتقاد دارید،
ایستادگی کنید،حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد
>>آلبر کامو<<

متن نظر