متاسفانه یا خوشبختانه اینستاگرام برای کاربران امکان ذخیره عکس در گوشی های خود را قرار نداده است. اگر از کاربران اینستاگرم باشید حتما پیجی را فالو می کنید که عکس های زیبایی دارد و برای ذخیره این عکس ها معمولا از صفحه گوشی خود اسکرین شات می گیرید.

درباره نویسنده

امیرحسین

برای آنچه که اعتقاد دارید،
ایستادگی کنید،حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد
>>آلبر کامو<<

متن نظر